Abrus

Abrus

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย
ชื่อท้องถิ่น กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะแด๊ก ( เชียงใหม่ ) เกมกรอม ( สุรินทร์ ) ชะเอมเทศ ตากล่ำ มะกล่ำตาหนู ( กรุงเทพ ) มะขามไฟ ตาดำตาแดง ไม้ไฟ ( ตรัง )

( กรมป่าไม้ )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม
ชั้น
อันดับ
วงศ์
สกุล
พันธุ์
ชนิด
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ 2021
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ บรรยายลักษณะต้น:ไม้เถาเลื้อย ใบ:ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อยออกเป็นคู่ รูปขอบขนาน โคนและปลายมน ขอบใบเรียบ ขนาดกว้าง 0.5-0.8 เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร ดอก:ดอกคล้ายดอกถั่ว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลีบดอกมีหลายสี เช่น ม่วง แดง ชมพู หรือขาว กลีบรองดอกสีเขียว ผล:ผลเป็นฝักเวียนคล้ายถั่วลันเตา มีรอยคอดชัดเจน ฝักอ่อนมีสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่และแตกออก ภายในมี 4–8 เมล็ด เมล็ดกลมรียาวขนาด 6–8 มิลลิเมตร สีแดงสด มีขั้วสีดำเห็นชัดเจน ผิวเรียบเป็นมันแข็ง เปลือก:อื่นๆ: เมล็ดและรากเป็นพิษ
ไม้เถาเลื้อย
ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อยออกเป็นคู่ รูปขอบขนาน โคนและปลายมน ขอบใบเรียบ ขนาดกว้าง 0.5-0.8 เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร
ดอกคล้ายดอกถั่ว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลีบดอกมีหลายสี เช่น ม่วง แดง ชมพู หรือขาว กลีบรองดอกสีเขียว
ผลเป็นฝักเวียนคล้ายถั่วลันเตา มีรอยคอดชัดเจน ฝักอ่อนมีสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่และแตกออก ภายในมี 4–8 เมล็ด เมล็ดกลมรียาวขนาด 6–8 มิลลิเมตร สีแดงสด มีขั้วสีดำเห็นชัดเจน ผิวเรียบเป็นมันแข็ง

เมล็ดและรากเป็นพิษ
ไม้เถา หูใบรูปใบหอก ยาว 5–7 มม. ใบประกอบมีใบย่อย 4–7 คู่ ก้านใบยาว 2–3 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 3.2–4.5 ซม. ปลายมนหรือเป็นติ่งแหลม โคนเบี้ยวหรือรูปหัวใจ แผ่นใบด้านล่างมีขนสีขาวประปราย ก้านใบยาว 1–1.5 มม. มีขนหนาแน่น ช่อดอกยาว 4–9 ซม. ดอกรูปเคียว สีชมพูอมม่วง กลีบกลางสีขาว รูปรี ยาว 1.2–1.3 ซม. ปลายเว้าตื้น กลีบปีกและกลีบคู่ล่างสั้นกว่ากลีบปาก มีรยางค์เป็นติ่ง โคนเรียวสอบ คอดคล้ายก้านกลีบ รังไข่และก้านเกสรเพศเมียมีขนหนาแน่น ฝักรูปขอบขนาน ยาว 4–8 ซม. มี 4–12 เมล็ด รูปรี แบนเล็กน้อย สีน้ำตาลดำ
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ ขึ้นได้ทั่วไปบริเวณประเทศในที่มีอากาศร้อน แถบเส้นศูนย์สูตร
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์