Eryngium foetidum

Eryngium foetidum

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Eryngium foetidum L.
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย ผักชีฝรั่ง
ชื่อท้องถิ่น ผักชีดอย ผักชีใบเลื่อย ผักหอมเทศ ผักหอมเป ผักหอมป้

( สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง -
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Apiales
วงศ์ Apiaceae
สกุล Eryngium
พันธุ์
ชนิด foetidum
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา วิสัยพืช เป็นไม้ล้มลุก อายุสองปี รากและลำต้น รากเป็นรากฝอยมากมาย ลำต้นสั้น ไม่มีขน เป็นร่อง ขยายตัวยาวก่อนออกดอก สีเขียว สูงได้ถึง 65 เซนติเมตร ต้นมีกลิ่นหอมเฉพาะ ใบ ออกกระจุก เรียงเวียน ก้านใบสั้นมากหรือไม่มี ผ่านใบรูปใบหอก รูปไข่หรือรูปไข่กลับ ขนาด 6-25
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ เจริญดีในที่ร่ม และดินอุดมสมบูรณ์ เจริญได้ถึงที่ระดับความสูง 1700 เมตรจากระดับน้ำทะเล
การกระจายพันธุ์ ไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่แน่นอน แต่พบเป็นพืชพื้นเมืองทางอเมริกากลางและอเมริกาใต้ และได้นำไปปลูกที่ฟลอริดาและในเขตร้อนของเอเชีย ยุโรป อาฟริกา และออสเตรีย จนแพร่หลายทั่วไปในธรรมชาติ จีนได้นำไปปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
การเก็บเกี่ยว 120-130 วันหลังหว่านเมล็ด
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ปลูกมากที่สุดไปยังน้อยตามลำดับ ดังนี้ นครปฐม นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา นครพนม อำนาจเจริญ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เชียงใหม่ อุบลราชธานี สระแก้ว (ระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559, http://www.agriinfo.doae.go.
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์