Abutilon indicum

Abutilon indicum

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Abutilon indicum (L.) Sweet
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย มะก่องข้าว
ชื่อท้องถิ่น ตอบแตบ (ราชบุรี) ปอบแปบ (ภาคเหนือ) โผงผาง (นครราชสีมา) ฟันสี (ภาคกลาง) กระตีบข้าว

( กรมป่าไม้ )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Malvales
วงศ์ Malvaceae
สกุล Abutilon
พันธุ์
ชนิด indicum
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มอายุปีเดียวหรือหลายปี สูง 0.5-2 เมตร ใบรูปไข่ โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม หูใบรูปแถบ ออกดอกเดี่ยวๆที่ซอกใบ มีรอยข้อต่อ พองออก และหักงอ ที่ส่วนปลายก้านดอก กลีบดอกสีเหลืองหรือส้ม รูปไข่กลับ ปลายมน หรือปลายตัด หรือเว้าบุ๋ม ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร บริเวณโคนมีขนรูปดาว บริเวณอื่นผิวเกลี้ยง ผลแห้งแล้วแตก รูปครึ่งทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร แบ่งเป็น 15-22 ซีก ปลายแหลมสั้นๆ มีขนปกคลุมแน่นที่โคน เมล็ด 2-3 เมล็ดต่อซีกผล รูปไต มีขนรูปดาวปกคลุม
บรรยายลักษณะต้น:ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสูง 0.5-2 เมตรใบ:ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกม รูปโล่ รูปไข่กว้างหรือ คล้ายรูปหัวใจ กว้าง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 3-9 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบมีขนรูปดาวดอก:ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เกสรเพศผู้จำนนวนมาก เชื่อมติดกันเป็นหลอด รังไข่เหนือวงกลีบ มี 15-20 ช่อง ผล:ผลแห้งแตก แบ่งเป็น 15-20 ครีบ มีขนเปลือก:อื่นๆ:
ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสูง 0.5-2 เมตร
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกม รูปโล่ รูปไข่กว้างหรือ คล้ายรูปหัวใจ กว้าง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 3-9 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบมีขนรูปดาว
ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เกสรเพศผู้จำนนวนมาก เชื่อมติดกันเป็นหลอด รังไข่เหนือวงกลีบ มี 15-20 ช่อง
ผลแห้งแตก แบ่งเป็น 15-20 ครีบ มีขน


ไม้พุ่ม สูง 0.5–3 ม. มีขนละเอียดและขนรูปดาวหนาแน่นตามลำต้น กิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก และผล หูใบรูปลิ่มแคบ ยาว 1–2 มม. ใบรูปไข่กว้าง ยาว 3–9 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนรูปหัวใจ ขอบจักซี่ฟันไม่เป็นระเบียบ ก้านใบยาว 2–4 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกยาวได้ถึง 4 ซม. มีข้อต่อใกล้ปลายก้าน กลีบเลี้ยงรูปรี ยาวประมาณ 7 มม. ปลายแหลม ขยายในผลเล็กน้อย กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 7–8 มม. ปลายกลมหรือเว้าตื้น หลอดเกสรเพศผู้สั้น มีขนรูปดาวที่โคน มี 15–20 คาร์เพล ผลรูปครึ่งวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5–2 ซม. มี 15–20 ซีก ปลายมีจะงอยสั้น ๆ กลีบเลี้ยงที่ขยายสั้นกว่าผล เมล็ดขนาดเล็ก รูปคล้ายไต มีขนรูปดาวกระจาย
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ กระจายพันธุ์กว้างในเขตร้อนและเขตอบอุ่น พบทั่วไปตามพื้นที่รกร้าง ริมถนน และขึ้นเป็นวัขพืชในสวน
พบทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์