Agapetes thailandica

Agapetes thailandica

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Agapetes thailandica Watthana
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย ประทัดสุเทพ
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Ericales
วงศ์ Ericaceae
สกุล Agapetes
พันธุ์
ชนิด thailandica
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ไม้พุ่มอิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1 เมตร รากสะสมอาหารอวบหนา ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปขอบขนานแกมหอกกลับ หรือรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายใบมน หรือเว้าเล็กน้อย โคนใบ รูปลิ่ม ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีแดงหรือแดงส้ม ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 2 ดอก ตามกิ่งแก่ ก้านดอกเรียว ยาว 2-2.5 ซม. กลีบรองดอกรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผิวเกลี้ยง กลีบดอก รูปหลอดแคบ ปลายป่อง ยาว 2-2.5 ซม. กว้าง 4-6 มม. ปลายกลีบดอก แยกเป็น 5 แฉกตื้น รูปสามเหลี่ยม ผล รูปทรงกลม ขนาด 1 ซม. เมื่ออ่อนสีเขียว ผิวมีนวล เมล็ดแบน ขนาดเล็ก รูปรีแกมรูปไข่
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ พบเกาะอาศัยตามคาคบไม้ ในป่าดิบเขา ทางภาคเหนือของประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่และ แม่ฮ่องสอน ที่ระดับความสูง 1,400-1,600 เมตร ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
N Thailand: Chiang Mai, Mae Hong son
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์