Agapetes saxicola

Agapetes saxicola

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Agapetes saxicola Craib
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย เหง้าน้ำทิพย์
ชื่อท้องถิ่น ยางขน , ศรีธนนชัย

( คณะทำงานโครงการฯ )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Ericales
วงศ์ Ericaceae
สกุล Agapetes
พันธุ์
ชนิด saxicola
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ไม้พุ่มอิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 เมตร รากสะสมอาหารอวบบวม เป็นก้อนขนาดใหญ่ ใบ เดี่ยว รูปไข่กลับหรือรูปหอกกลับ กว้าง 0.6-1.7 ซม. ยาว 1-3 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ดอก สีขาวหรือขาวแกมชมพูอ่อน ออกเป็นช่อจากซอกใบ หรือ ปลายยอด ยาว 2-4 ซม. มี 3-4 ดอก ดอกย่อยเมื่อบาน กว้างได้ถึง 1 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วยแคบ ปลายแยก 5 แฉก ผิวด้านนอกมีขนต่อม กลีบดอกรูประฆัง ส่วนที่เป็นหลอดยาว 0.8-1 ซม. ปลายกลีบแยก 5 แฉก ม้วนออกทางด้านนอก เกสรผู้ 10 อัน ผล รูปทรงกลม ขนาด 4 มม. ผิวเกลี้ยงหรือมีขนประปราย มีกลีบรองดอกติดคงทน เมล็ดแบนรูปไข่แกมรี มีขนาดเล็ก
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบเขา และที่โปร่ง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,500 เมตร ออกดอก ช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ติดผลเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
N & NE Thailand: Phitsanulok (Phu Miang), Loei (Phu Kradueng)
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์