Agapetes macrostemon

Agapetes macrostemon

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Agapetes macrostemon C.B.Clarke
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย ประทัดกะเหรี่ยง
ประทัดกระเหรี่ยง
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Ericales
วงศ์ Ericaceae
สกุล Agapetes
พันธุ์
ชนิด macrostemon
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ไม้พุ่มอิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงถึง 1 เมตร โคนต้นอวบบวม ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอก กว้าง 1.7-4.5 ซม. ยาว 6.5-11.5 ซม. ปลายใบเรียวเเหลม ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีแดง หรือแดงส้ม ออกเป็นช่อตามกิ่งใกล้ปลายยอด มี 5-10 ดอกย่อย กลีบรองดอก รูปหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉกตื้น กลีบดอก รูปหลอดป่องโค้ง ยาว 1.8-2.5 ซม. ผิวเกลี้ยง เป็นสัน 5 สัน ปลายกลีบ แยกเป็น 5 แฉก รูปแถบปลายแหลมม้วนกลับทางด้านหลัง ผล รูปรีหรือรูปไข่ ขนาดผ่านศูนย์กลาง 7-10 มม. ปลายผลมีกลีบรองดอก ติดทน เมล็ด ขนาดเล็กจำนวนมาก
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบเกาะอาศัยตามต้นไม้ใหญ่ ในป่าดิบเขา ที่ความสูง 1,400-1,650 เมตร ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ติดผลเดือน มิถุนายน
Burma, N Thailand: Chiang Mai, Mae Hong Son
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์