Aeschynanthus garrettii

Aeschynanthus garrettii

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Aeschynanthus garrettii Craib
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย ว่านไก่แสด
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Lamiales
วงศ์ Gesneriaceae
สกุล Aeschynanthus
พันธุ์
ชนิด garrettii
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ไม้ล้มลุกอิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชอิงอาศัย ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปรีแกมหอก หรือรูปหอก กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 2-7 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้านอวบน้ำเส้นใบไม่ชัดเจน ดอก สีแสด ออกเป็นช่อจากซอกใบ ดอกย่อยเป็นหลอดขนาด 3 ซม. กลีบรองดอก เป็นถ้วยปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอดโค้งงอ ปลายกลีบแยก 5 แฉก มีขน เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ยื่นพ้นกลีบดอก ผล เป็นฝักเรียวยาวประมาณ 5 ซม.มักออกเป็นคู่ เมื่อแก่แล้วแตก เมล็ดขนาดเล็กมีจำนวนมาก
ไม้พุ่มอิงอาศัย ลำต้นมักมีสีม่วง ใบรูปรี รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาวได้ถึง 7 ซม. ก้านใบยาว 0.2–1 ซม. ช่อดอกมีดอกเดียว ไร้ก้าน ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาว 0.6–1.3 ซม. ก้านดอกยาว 1–2 ซม. กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน กลีบรูปขอบขนานถึงรูปแถบ ยาว 0.5–1.5 ซม. ดอกสีส้มอมแดง หลอดกลีบดอกยาว 3–4 ซม. กลีบบนรูปไข่ ยาว 4.5–8 มม. แฉกลึกประมาณ 3 มม. กลีบล่างคู่ข้างรูปสามเหลี่ยม ยาว 3.5–6 มม. กลีบกลางรูปรี ยาว 5.5–7.5 มม. พับงอกลับ ด้านในมีขนต่อม เกสรเพศผู้คู่หน้ายาว 2.7–3 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.8–1.4 ซม. ผลยาว 6.5–11.5 ซม. เมล็ดมีปุ่มกระจาย ขนยาวประมาณ 1 ซม.
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ ภูมิภาคอินโดจีน ประเทศไทย พบตามป่าดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตร ออกดอก ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
Vietnam, N Thailand
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์