Abelmoschus angulosus

Abelmoschus angulosus

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม Abelmoschus angulosus Wight & Arn.
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย ชะมดเหลือง
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม Tracheophyta
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Malvales
วงศ์ Malvaceae
สกุล Abelmoschus
พันธุ์
ชนิด angulosus
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก สูง 1-2 เมตร ใบ เดี่ยว เป็นแผ่นกว้าง ขนาด ผ่านศูนย์กลาง 5-20 ซม. ขอบใบเว้าเป็นพู ไม่สม่ำเสมอ ปลายแหลม มีขนสั้นแข็งปกคลุมทั้งสองด้าน ก้านใบยาวได้ถึง 20 ซม. หูใบ รูปหอกแคบ หลุดร่วงง่าย ดอก สีเหลืองสด ออกเป็นช่อบริเวณ ปลายยอด ยาวประมาณ 20-30 ซม. ดอกตูมมีริ้วประดับ ปลายแยก 4-5 แฉก กลีบรองดอก ยาว 3-4 ซม. เนื้อบาง มีขนรูปดาว ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนซ้อนกัน รูปไข่กว้าง ปลายมน ที่กลางดอก มีสีม่วงดำ เกสรเพศผู้เชื่อมกันเป็นหลอด มีจำนวนมาก เกสรเพศเมีย ปลายแยก เป็น 5 แฉก รังไข่มีขนแข็งปกคลุม ผล รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ยาว 3-5 ซม. มีขนแข็งและหนามแหลม ปกคลุม แก่แล้วแตกตามยาว เมล็ด รูปกลมถึงรูปไตขนาดเล็ก
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์ อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบตามพื้นที่ชุ่มชื้นบริเวณชายป่า ระดับความสูง 600-2000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์