Acacia

Acacia

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อของสิ่งมีชีวิต
ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม
ชื่อสามัญ
ชื่อไทย
ชื่อท้องถิ่น กระถินณรงค์ (กรุงเทพ)

( กรมป่าไม้ )


ชื่อพระนาม
ชื่อพ้อง
ชื่อพ้องของ
อาณาจักร Plantae
ไฟลัม
ชั้น
อันดับ
วงศ์
สกุล
พันธุ์
ชนิด
ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ 2020
ข้อมูลรูปภาพ


ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ บรรยายลักษณะต้น:ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เรือนยอดทรงกลมทึบ กิ่งห้อยย้อยใบ:ใบประกอบ แบบขนนนกสองชั้น เมื่อยังเป็นกล้าอยู่และร่วงไปเมื่อโตขึ้นเหลือเพียงก้านใบแล้วเปลี่ยนรูปคล้ายแผ่แบนคล้ายแผ่นใบ เรียงสลับถี่และห่างเป็นระยะ รูปขอบขนาน ปลายและโคนใบเรียวแหลม โค้งเป็นรูปเคียว แผ่นใบหนา ดอก:ดอกแบบช่อแยกแขนงที่ซอกใบและปลายกิ่งสีเขียวสีเหลือง มีกลิ่นหอม มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก โคนกลีบเลี้ยงติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบดอกติดกัน เกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมากผล:ผลแบบฝักแบน สีเขียว ม้วนบิดเป็นวง 1-3 วง แห้งแตก เมื่อแก่มีสีน้ำตาลและแตกออกทั้งสองด้าน เมล็ดสีน้ำตาลดำเป็นมัน 5-12 เมล็ด เปลือก:เปลือกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ไม่เป็นระเบียบอื่นๆ:
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เรือนยอดทรงกลมทึบ กิ่งห้อยย้อย
ใบประกอบ แบบขนนนกสองชั้น เมื่อยังเป็นกล้าอยู่และร่วงไปเมื่อโตขึ้นเหลือเพียงก้านใบแล้วเปลี่ยนรูปคล้ายแผ่แบนคล้ายแผ่นใบ เรียงสลับถี่และห่างเป็นระยะ รูปขอบขนาน ปลายและโคนใบเรียวแหลม โค้งเป็นรูปเคียว แผ่นใบหนา
ดอกแบบช่อแยกแขนงที่ซอกใบและปลายกิ่งสีเขียวสีเหลือง มีกลิ่นหอม มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก โคนกลีบเลี้ยงติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบดอกติดกัน เกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก
ผลแบบฝักแบน สีเขียว ม้วนบิดเป็นวง 1-3 วง แห้งแตก เมื่อแก่มีสีน้ำตาลและแตกออกทั้งสองด้าน เมล็ดสีน้ำตาลดำเป็นมัน 5-12 เมล็ด
เปลือกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ไม่เป็นระเบียบ

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ต้นกล้าเป็นใบประกอบ 2 ชั้น ต้นโตก้านใบกลายเป็นใบ (phyllodinous foliage) เรียงเวียน พบน้อยที่เป็นใบประกอบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นหรือช่อเชิงลด กลีบเลี้ยงและกลีบดอกกลีบเชื่อมติดกัน ปลายส่วนมากแยก 5 แฉก เกสรเพศผู้จำนวนมาก แยกกัน รังไข่มีช่องเดียว ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรขนาดเล็ก ออวุลจำนวนมาก ผลเป็นฝัก ผิวเมล็ดมีรอยรูปตัวยู (pleurogram)
ชีววิทยา
ระบบนิเวศ
การกระจายพันธุ์
ถิ่นกำเนิด
ถิ่นอาศัย
แหล่งที่พบภายในประเทศ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ
สถานที่ชม
การขยายพันธุ์
การเก็บเกี่ยว
พื้นที่เพาะปลูก
ถิ่นกำเนิด
แหล่งที่พบ

ส่วนของตัวอย่างที่นำมาใช้
วัตถุประสงค์การนำมาใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์
คำเตือน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

สถานภาพการคุกคาม (โลก)
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อหมวดสินค้า รายการสินค้า จังหวัด

การรุกราน
ผลกระทบ
ข้อมูลแหล่งความรู้
ธนาคารพันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์
อุทยาน
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์