สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT (จำนวน 449 รายการ) หน้าที่ 1

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z
Aceros undulatus
Wreathed Hornbill
Acridotheres fuscus
นกเอี้ยงควาย
Acrochordus javanicus
งูงวงช้าง
Aegithina viridissima
นกขมิ้นน้อยสีเขียว
Aegypius monachus
อีแร้งดำหิมาลัย
Aeluroscalabotes felinus
ตุ๊กแกป่าหัวโต
Aerodramus maximus
นกแอ่นรังดำ
Aethalops alecto
ค้างคาวแคระป่ามาเลย์
Aethopyga nipalensis
นกกินปลีหางยาวเขียว
Afgekia sericea
กันภัย ถั่วแปบช้าง
Ahaetulla fasciolata
งูหัวจิ้งจกลายกระ
Alcippe brunneicauda
นกมุ่นรกสีน้ำตาล
Alcippe dubia
Rusty-capped Fulvetta
Alcippe grotei
นกมุ่นรกคิ้วดำ
Alcippe peracensis
นกมุ่นรกภูเขา
Alophoixus bres
นกปรอดโอ่งแก้มเทา
Amandava amandava
นกกระติ๊ดแดง
Amnirana nicobariensis
กบนิโคบาร์
Anorrhinus galeritus
นกเงือกปากดำ
Ansonia inthanon
คางคกห้วยอินทนนท์

สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสภานถาพ

สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์