สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (จำนวน 1,333 รายการ) หน้าที่ 1

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z
Dendrelaphis formosus
Elegant Bronzeback
Lycodon fasciatus
Indian Banded Wolf Snake
Rana baramica
Masked Frog
Abroscopus superciliaris
นกกระจ้อยคอขาว
Acanthosaura armata
กิ้งก่าเขาหนามยาว
Acanthosaura cardamomensis
กิ้งก่าเขาจันทบูรณ์
Acanthosaura crucigera
กิ้งก่าเขาหนามสั้น
Acanthosaura lepidogaster
กิ้งก่าเขาเล็ก
Accipiter badius
เหยี่ยวนกเขาชิครา
Accipiter gentilis
เหยี่ยวนกเขาท้องขาว
Accipiter gularis
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น
Accipiter nisus
เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่
Accipiter soloensis
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน
Accipiter trivirgatus
เหยี่ยวนกเขาหงอน
Accipiter virgatus
เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก
Acridotheres burmannicus
นกกิ้งโครงหัวสีนวล
Acridotheres cristatellus
นกเอี้ยงหงอนก้นลาย
Acridotheres grandis
นกเอี้ยงหงอน
Acridotheres tristis
นกเอี้ยงสาริกา
Acrocephalus agricola
นกพงนาหิมาลัย

สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสภานถาพ

สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์