สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ Endangered: EN

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ Endangered: EN (จำนวน 404 รายการ) หน้าที่ 1

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z
Abavorana luctuosa
กบเขาท้องลาย
Abroscopus albogularis
นกกระจ้อยคอดำ
Aceros comatus
White-crowned Hornbill
Aceros nipalensis
นกเงือกคอแดง
Aceros subruficollis
Plain-pouched Hornbill
Acrocephalus tangorum
นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย
Acrochordonichthys septentrionalis
ขยุยยักษ์แม่กลอง
Aethopyga temminckii
นกกินปลีแดง
Aetomylaeus maculatus
Mottled Eagle Ray กระเบนนกจุดขาว
Aetomylaeus vespertilio
Ornate Eagle Ray กระเบนนกรางกะแส
Alcippe rufogularis
นกมุ่นรกคอแดง
Amitostigma thailandicum
เอื้องข้าวตอกหิน
Anhinga melanogaster
นกอ้ายงั่ว
Anourosorex squamipes
หนูผีป่าหางจู๋
Anoxypristis cuspidata
Narrow Sawfish ฉนากจะงอยแคบ,ฉนากปากแหลม
Aquila clanga
Greater Spotted Eagle
Aquila heliaca
นกอินทรีหัวไหล่ขาว
Arachnis limax
เอื้องกาบหอย

สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสภานถาพ

สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์