รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน

รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน (จำนวน 56 รายการ) หน้าที่ 1

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z
Acacia colei
กระถินเงิน
Aleuroctarthus destructor
แมลงหวี่ขาวมะพร้าว
Alternanthera bettzickiana
ผักเป็ดแดง
Alternanthera philoxeroides
ผักเป็ดน้ำ
Amaranthus caudatus
ผักขมใบแดง
Anomala antiqua
แมลงนูนดำ
Antigonon leptopus
พวงชมพู
Arachis pintoi
ถั่วพินตอย, ถั่วเปรู
Arapaima gigas
ปลาช่อนอเมซอน
Cabomba caroliniana
บัวสาหร่าย
Celosia argentea
Cockscomb / Celosia หงอนไก่ฝรั่ง หงอนไก่ดอกกลม หงอนไก่ฝรั่ง หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง) กระลารอน (เขมร ปราจีนบุรี) ชองพุ ซองพุ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ดอกด้าย ด้ายสร้อย สร้อยไก่ หงอนไก่ (ภาคเหนือ) พอคอที (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) หงอนไก่ดง (นครสวรรค์)
Centratherum punctatum
กระดุมไพลิน
Cherax quadricarinatus
กุ้งเครย์ฟิชออสเตรเลีย
Cichla spp.
ปลาหมอสี
Conopomorpha cramerella
ผีเสื้อหนอนเจาะผลเงาะ, ผีเสื้อหนอนกินเปลือกผลเงาะ
Dryas iulia
ผีเสื้อจูเลีย
Ecteinascidia thurstoni
เพรียงหัวหอม
Euplatypus paralellus
ambrosia beetle, pin hole borer, มอดรูเข็ม
Fusarium oxysporum
โรคเหี่ยวในพืช
Gulella bicolor
หอยนักล่าสีส้ม

บัญชีรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกฎหมายและอนุสัญญาต่างๆ

กฎหมายไทย
สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็น ต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสภานถาพ

อนุสัญญาไซเตส (CITES)

ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยและเพาะพันธุ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนาเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกให้ได้ โดยจะต้องคานึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆด้วย

ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้จะสูญพันธุ์ โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ละครั้งจะไม่กระทบกระเทือนต่อการดารงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นๆในธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ขอความร่วมมือประเทศภาคีให้ช่วยดูแลการนาเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกาเนิด

สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์