ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 1 ราย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา ไลเคน สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
email: khwanruan.p@msu.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์